Barnehageplass

Alle som ønsker å søke barnehageplass må bruke søknadsskjema fra Bærum kommune om barnehageplass: Søke barnehageplass

Se vedtekter for Tøffe Barnehage for informasjon om opptakskriterier: Vedtekter TØFFE 26.04.2017

Søknadsfrist Søknad kan sendes gjennom hele året, men hovedopptaket med tildeling av plass fra august har søknadsfrist 1. mars. For mer informasjon om barnehager i Bærum: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610