Kontakt

Mail og telefon til styrer og avdelinger:


Styrer: Tone Mari Steinmoen

Mail: styrer@toffebarnehage.no

Tlf: 67 11 06 10

 

Dunderland:

Mail: Dunderland@toffebarnehage.no

Tlf: 94 00 53 40

 

Dovregubben:

Mail: Dovregubben@toffebarnehage.no

Tlf: 94 00 53 41

 

Tertitten:

Mail: Tertitten@toffebarnehage.no

Tlf: 94 00 53 39

 

Besøksadresse:

Fagerhøyveien 34

1369 Stabekk

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610