Dugnad

Alle familier med ett barn i barnehagen pålegges dugnadsinnsats med inntil 10 timer per barnehageår. For familier med to eller flere barn i barnehagen, er dugnadsinnsatsen inntil 15 timer per barnehageår. Inkludert i dette er gressklipping om sommeren og strøing/måking om vinteren. De som ikke deltar i dugnad kan pålegges av styret å betale kr 400 for hver gjenstående dugnadstime ved barnehageårets utløp.

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610