Tilvenning i barnehagen

Tilvenningstid kaller vi den tiden barna trenger for å bli trygge på de nye voksne, kjent med lokalene, rutinene og de andre barna. Når de opplever at de voksne i barnehagen er gode nok som omsorgspersoner i tillegg til mor og far (og eventuelt andre som står dem nær), er de modne for å slippe dere noen timer om dagen. En av de voksne i barnehagen fungerer som tilknytningsperson for barnet den første tiden – slik at omsorgsfunksjonen gradvis kan overføres til den ene og ikke i første omgang mange forskjellige voksne.

Informasjon om tilvenning i Tøffe barnehage:  Den første tiden i barnehagen

 

 

 

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610