Informasjon og rutiner

Foreldresamarbeid:

• Vi har 1-2 foreldremøter i året
• Oppstartsamtale for nye barn og barn som bytter avdeling
• Obligatoriske foreldresamtaler med pedagogisk leder på høsten. 
I disse samtalene får dere vite mer om hvordan barnet deres har det i barnehagen
• Alle får tilbud om en foreldresamtale til på våren
• Samtale om overgang barnehage / skole på våren

Det er selvfølgelig mulighet til å be om samtaler utover dette dersom dere, eller vi i barnehagen, ser behov for det – uansett tidspunkt på året.

Vi synes det er viktig med den muntlige kommunikasjonen i hverdagen også. Ved levering og henting i barnehagen kan vi utveksle informasjon. Det er viktig at vi informerer hverandre om saker som har betydning for barnet. Da kan vi klare å møte barna bedre etterpå, både i barnehagen, og hjemme.

PS! I ytterkant av dagen er det som oftest bare en av personalet til stede på avdelingen. Det betyr at tilstedeværelse med barna vil bli prioritert. Dette medfører at det ikke alltid er mulig for personalet å slå av en prat.

Hvis barnet skal hentes av noen andre enn foreldrene må personalet få beskjed om det.

Foreldreweb (E-barnehage):

Alle foreldre får en egen webside for sitt barn. Websiden er personlig og dere oppretter selv bruker og passord. Her kan meldinger og beskjeder utveksles. Websiden gir foreldre tilgang til bilder, informasjon, dokumenter, ukeplan, meny osv. Her registrerer dere også selv ferie, sykefravær o.l. Bilder av barna deles kun med andre hvis foreldrene selv har godkjent det ved opprettelse av bruker. Taushetsplikt: Personalet har taushetsplikt etter Lov om barnehager, §21. Dette for å sikre barn og foreldre mot at personlige og private forhold kommer uvedkommende for øret.

Erstatning av private leker:

Barnehagen kan dessverre ikke erstatte private leker som går i stykker i barnehagen. Avdelingene arrangerer egne ” ha med dager ” der barna kan ta med private leker i barnehagen. Dersom leker kommer bort forsøker vi så langt det lar seg gjøre å hjelpe foreldrene med å finne disse, men i bringe/hentesituasjonen har vi ikke kapasitet til det.

Gratismateriale:

Vi sier TUSEN TAKK til forskjellige typer materialer som papir, garnrester, knapper og ellers alt som er ”kjekt å ha”!

Bursdager:

Vi ønsker å gjøre ekstra stas på barna ved fødselsdager, og så langt det lar seg gjøre ønsker vi at barna feirer barnehagebursdagen enten på selve dagen eller rett etter. Vi lager krone og har bursdagssamling. Noen foreldre ønsker å holde privat bursdagsfeiring for barna i barnehagetiden, og det synes vi er helt greit. Da må imidlertid ”arrangørene” selv sørge for at barna bringes til og eventuellt fra bursdagen, samt at vi trenger tillatelse fra foreldrene til de inviterte. Vi har noen kjøreregler for invitasjoner til bursdagsfeiring: For at enkeltbarn ikke skal føle seg utenfor må alle innenfor en gruppering få invitasjon. Eks: Alle jentene, alle innenfor et årskull, hele avdelingen o.l. Gi personalet beskjed om at det deles ut invitasjon, og hvilken gruppe som er invitert. Da kan personalet følge opp eventuelle spørsmål fra barna. Det er viktig at vi tenker gjennom hvordan de valgene vi tar i forhold til dette påvirker barna. Bursdag er viktig for alle barn, og vi skal unngå at dette brukes som «maktmiddel» mellom barna.   

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610