SU – samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av eier, foreldre og ansatte i barnehagen. Foreldrerepresentantene velges om høsten hvert år. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ mellom foreldre og personal. I utvalget samarbeides det om det pedagogiske innholdet, og organiseringen av barnehagen. Utvalget fastsetter en årsplan for barnehagen. Dette er et forum hvor foreldre, og personalet skal kunne komme med innspill til og synspunkter på arbeidet i barnehagen.

Foreldrerepresentanter: Erika Dahl og Inga Holstad (SU-leder)

SU-personal: Gro Berg Bentsen og Karen Bedey

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610