Eierstyret

Tøffe Barnehage er en foreldreeid barnehage hvor foresatte av barn i barnehagen sitter i eierstyret.

Styreleder:

Jeppe Raaholt

Styremedlemmer:

Sonja Berg

Gunnar Kihl

Christine Finnbråten

Martine Strømnes

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610