Eierstyret

Tøffe Barnehage er en foreldreeid barnehage hvor foresatte av barn i barnehagen sitter i eierstyret.

Styreleder:

Jeppe Raaholt

Styremedlemmer:

Knut Lind (Økonomi)

Gunnar Kihl (Personal)

Julie Julsrud Titterud (Personal)

Jacob Hultberg (kommunikasjon)

Dag Runar Elvekrok (HMS)

 

 

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610