Om oss

I Tøffe barnehage får barna mulighet til fri utfoldelse, i et mestringsfylt og utfordrende miljø, ved et allsidig og variert inne- og uteområde. Her fremmes leken, det sosiale samspillet og læringen, og dette er med på å gi barna en allsidig og positiv utvikling. Barn er kreative og kompetente individer som fortjener en tilrettelagt og pedagogisk arena for sin individuelle utvikling.

I Tøffe barnehage finnes også skapende og deltakende voksne, som er med på å gi barna en betydningsfull og omsorgsfull barndom. Her trives vi godt sammen, og da blir barnehagehverdagen noe spesielt for både liten og stor!


Tøffe er en tre-avdelings barnehage med 48 barn i alderen 1-5 år og 13 ansatte (11,4 årsverk). Barnehagen er organisert som et andelslag og den ble åpnet i august-91. Den er foreldreeid og har blant annet et valgt eierstyre og samarbeidsutvalg. Det er daglig leder i barnehagen som står for driften. 

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610