Ved sykdom

Hvis barnet er syk, har fri el. lign. ber vi om å få beskjed innen kl. 09.30 (pga. opplegg/turer).

Ved sykdom holdes barnet hjemme. Har barnet hatt feber bør barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer i barnehagen igjen. Dette er av hensynet til barnets beste, og for å unngå videre smitte til andre barn og personalet. Hvis barnet har kastet opp, eller har diare, skal det holdes hjemme i to døgn etter siste utbrudd. Det er i alles interesse at smittefaren i barnehagen blir minst mulig, og det er derfor viktig at rutiner ved smittsom sykdom hos barn og personale blir overholdt. Det legges stor vekt på barnas allmenntilstand når vi vurderer om barna kan være i barnehagen, eller må holdes hjemme.

Her er informasjon om når barnet skal holdes hjemme (jfr. folkehelseinstituttet): Når må barn være hjemme fra barnehagen?

DETTE ER FOR BARNETS BESTE OG FOR Å UNNGÅ VIDERE SMITTE TIL ANDRE BARN OG PERSONALET!

Det er viktig at barnehagen får beskjed hvis barnet har allergier/sykdommer som vi må ta hensyn til, dette skal registreres på eget skjema.

Ved behov for midlertidig eller fast medisinering av barna, skal det fylles ut et eget skjema. Barnas foreldre må skrive under på samtykke om at personalet skal foreta medisineringen. Skjema fåes på avdelingen.

 

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610