Informasjon og rutiner

Foreldresamarbeid:

Vi har 1-2 foreldremøter i året. I tillegg gjennomføres foreldresamtaler med pedagogisk leder på høsten. I disse samtalene får dere vite mer om hvordan barnet deres har det i barnehagen. Det er selvfølgelig mulighet til å be om samtaler utover dette dersom dere, eller vi i barnehagen, ser behov for det – uansett tidspunkt på året.

Vi synes det er viktig med den muntlige kommunikasjonen i hverdagen også. Ved bringing og henting i barnehagen kan vi utveksle informasjon. Det er viktig at vi informerer hverandre om saker som har betydning for barnet. Da kan vi klare å møte barna bedre etterpå, både i barnehagen, og hjemme.

PS! I ytterkant av dagen er det bare en av personalet til stede på avdelingen. Det betyr at tilstedeværelse med barna vil bli prioritert. Dette medfører at det ikke alltid er mulig for personalet å slå av en prat.

Hvis barnet skal hentes av noen andre enn foreldrene må personalet få beskjed om det.

Foreldreweb:

Alle foreldre har en egen webside for sitt barn. Websiden er personlig og dere oppretter selv bruker og passord. Her kan meldinger og beskjeder utveksles. Websiden gir foreldre tilgang til bilder, informasjon, dokumenter, ukeplan, meny osv. Dere kan også selv registrere ferie, sykefravær o.l. Bilder av barna deles kun med andre hvis foreldrene selv har godkjent det ved opprettelse av bruker.

Taushetsplikt:

Personalet har taushetsplikt etter Lov om barnehager, §21. Dette for å sikre barn og foreldre mot at personlige og private forhold kommer uvedkommende for øret.

Erstatning av private leker:

Barnehagen kan dessverre ikke erstatte private leker som går i stykker i barnehagen. Avdelingene arrangerer egne ” ha med dager ” der barna kan ta med private leker i barnehagen. Dersom leker kommer bort forsøker vi så langt det lar seg gjøre å hjelpe foreldrene med å finne disse, men i bringe/hentesituasjonen har vi ikke kapasitet til det.

Gratismateriale:

Vi sier TUSEN TAKK til forskjellige typer materialer som papir, garnrester, knapper og ellers alt som er ”kjekt å ha”!

Bursdager:
Vi ønsker å gjøre ekstra stas på barna ved fødselsdager, og så langt det lar seg gjøre ønsker vi at barna feirer barnehagebursdagen enten på selve dagen eller rett etter. Vi lager krone og har bursdagssamling.
Noen foreldre ønsker å holde privat bursdagsfeiring for barna i barnehagetiden, og det synes vi er helt greit. Da må imidlertid ”arrangørene” selv sørge for at barna bringes til og eventuellt fra bursdagen, samt at vi trenger tillatelse fra foreldrene til de inviterte.
Vi har noen kjøreregler for invitasjoner til privat bursdagsfeiring: For at enkeltbarn ikke skal føle seg utenfor må alle innenfor en gruppering få invitasjon. Eks: Alle jentene, alle innenfor et årskull, hele avdelingen o.l. Gi personalet beskjed om at det deles ut invitasjon, og hvilken gruppe som er invitert. Da kan personalet følge opp eventuelle spørsmål fra barna. Det er viktig at vi tenker gjennom hvordan de valgene vi tar i forhold til dette påvirker barna. Bursdag er viktig for alle barn, og vi skal unngå at dette brukes som «maktmiddel» mellom barna.

 

Fravær:

Hvis barnet er syk, har fri el. lign. ber vi om å få beskjed innen kl. 09.30 (pga. opplegg/turer).

Ved sykdom holdes barnet hjemme. Har barnet hatt feber bør barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer i barnehagen igjen. Dette er av hensynet til barnets beste, og for å unngå videre smitte til andre barn og personalet. Hvis barnet har kastet opp, eller har diare, skal det holdes hjemme i to døgn etter siste utbrudd. Det er i alles interesse at smittefaren i barnehagen blir minst mulig, og det er derfor viktig at rutiner ved smittsom sykdom hos barn og personale blir overholdt. Det legges stor vekt på barnas allmenntilstand når vi vurderer om barna kan være i barnehagen, eller må holdes hjemme.

Her er informasjon om når barnet skal holdes hjemme (jfr. folkehelseinstituttet): Frisk nok eller syk

Det er viktig at barnehagen får beskjed hvis barnet har allergier/sykdommer som vi må ta hensyn til, dette skal registreres på eget skjema.

Ved behov for midlertidig eller fast medisinering av barna, skal det fylles ut et eget skjema. Barnas foreldre må skrive under på samtykke om at personalet skal foreta medisineringen. Skjema fåes på avdelingen.

 

 

 

  • Kontaktinformasjon

    Tøffe barnehage SA,
    Fagerhøyveien 34,
    1369 Stabekk

    Tlf: 67110610